Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn juli 2024

Hushållens boprisförväntningar bromsar in på hög nivå

Demoskops och SEBs Boprisindikator minskar med 1 enhet i juli, från plus 52 till plus 51. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 43 och plus 58 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,02 procentenheter till 3,39 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker med 4 enheter från föregående månad till 7 procent. Det visar juli månads Boprisindikator.

Läs SEBs hela rapport här.

Boprisindikatorn, 2003-2024

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 51, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 60 procent, en minskning med 2 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 1 enhet till 9 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter från föregående månad till 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,39 procent. Det är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad. Riksbankens senaste räntebesked presenterades under tiden undersökningen genomfördes vilket innebär att alla respondenter inte hade kännedom om att styrräntan lämnades oförändrad i juni.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 1 enhet från föregående månad till 32 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 15 procent.  

Boprisindikatorn stiger i tre regioner medan den sjunker i två och är oförändrad i en. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 5 enheter från plus 52 till plus 57. I Norrland stiger indikatorn med 3 enheter från plus 43 till plus 46 medan den i Skåne stiger med 1 enhet från plus 48 till pus 49. I Västra Götaland och Östra Götaland sjunker indikatorn med 9 respektive 4 enheter, från plus 58 till plus 49 respektive plus 47 till plus 43. I Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad på plus 58.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Efter 7 månader av stigande boprisförväntningar fick till slut Boprisindikatorn en inbromsning i likhet med tidigare uppgångar under sin drygt 20-åriga historia. Indikatorn bromsar in på en hög nivå och 60 procent av svenskarna tror fortfarande på stigande bostadspriser. Efter Riksbankens senaste räntebesked finns det anledning och tro att vi ännu inte sett toppen på den här uppgången i boprisförväntningarna,.”

Hushållens räntesyn kan ses som en potentiell extra injektion i bostadsmarknaden till hösten. Riksbankens senaste räntebesked med en förändrad räntebana och signaler om 2–3 sänkningar under hösten väntas pressa ner hushållens tro om styrräntan framöver vilket tenderar att öka optimismen och aktiviteten på bostadsmarknaden.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 juni till 1 juli. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Per Hörnsten
Head of Business & Personal Finance
+46 73 522 55 33
per.hornsten@demoskop.se

Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn