Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn januari 2021

Boprisindikatorn, januari 2021

2021 inleds med stigande boprisförväntningar

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
Boprisindikator ökar med 4 enheter i januari, från 50 till 54. På regional nivå minskar skillnaderna och indikatorn ligger mellan 51 och 60 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar något och ligger i januari på 0,42 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 6 procent, vilket är en enhet högre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikatorn januari 2021.


 

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 2 procentenheter från förra månaden till 61 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 7 procent, 2 procentenheter mindre än föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 23 procent, vilket är samma nivå som föregående månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent. Det är en minskning med 0,01 procentenheter jämfört med förra månaden.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med en enhet jämfört med förra månaden (5 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 3 procentenheter till 26 procent och andelen som har bunden ränta ligger kvar på 26 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 enheter till 18 procent.

Månadsvis redovisning

I slutet av 2020 gick vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis. Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att statistiken kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar jämförelser med siffrorna för riket. I januari ökar indikatorn i fyra av sex regioner och minskar i två regioner. I Västra Götaland ökar Boprisindikatorn från 43 till 60 och i Skåne ökar den med 18 enheter till 57. I Norrland ökar den med 5 enheter till 56 och i Stockholm med 3 enheter till 53. Den största nedgången står Östra Götaland för, där indikatorn minskar med 12 enheter från 65 till 53, och i Svealand utom Stockholm minskar den med en enhet till 51.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

 

Under 2020 utvecklades bostadspriserna starkt, trots pandemins negativa effekter på arbetslöshet och samhällsekonomi. Hushållen förväntar sig att uppgångarna ska fortsätta under 2021. Med stöd av fortsatt låga räntor och i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig under året finns det en hel del som tyder på att hushållen får rätt.

 

Det råder en speciell situation på boräntemarknaden där de bundna räntorna nu är lika låga, eller i vissa fall till och med lägre, än de rörliga räntorna. Det gör det förstås mer attraktivt att binda räntan på sina lån och det är inte överraskande att andelen som vill binda ökar något. Det är också fler som har en blandning av bunden och rörlig ränta, vilket för väldigt många är ett bra alternativ.

 
[call_to_action title=”Kontakt / Offertförfrågan” icon=”icon-mail-line” link=”mailto:info@demoskop.se” button_title=”” class=”” target=”_blank” animate=””]Vi på Demoskop har ett effektivt upplägg för att hjälpa dig att mäta och påverka opinion. Hör gärna av dig så berättar vi mer![/call_to_action]
 
 

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 december till 5 januari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

[share_box]


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn