Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn februari 2024

Hushållens boprisförväntningar växer sig starkare

Demoskops och SEBs Boprisindikator ökar med 6 enheter i februari, från plus 19 till plus 25. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 16 och plus 34 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 3,77 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger kvar på 4 procent. Det visar februari månads Boprisindikator.

Läs SEBs hela rapport här.

Boprisindikatorn, 2003-2024

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 25, vilket är en ökning med 6 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 45 procent, en ökning med 5 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 1 enhet till 20 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 26 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,77 procent. Det är samma nivå som föregående månad. Riksbankens senaste räntebesked kom i slutet av mätperioden och har därmed fått begränsat genomslag i denna månads undersökning.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en lika stor andel som förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 3 enheter från föregående månad till 29 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 3 enheter från föregående månad till 23 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 17 procent.  

Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom i Skåne. I Östra Götaland ökar indikatorn med 13 enheter från plus 10 till plus 23. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter från plus 25 till plus 34 och i Norrland stiger indikatorn med 8 enheter från plus 12 till plus 20. I Stockholm stiger indikatorn med 6 enheter från plus 24 till plus 30 och i Västra Götaland stiger indikatorn med 1 enhet från plus 15 till plus 16. I Skåne sjunker istället indikatorn med 5 enheter från plus 31 till plus 26.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Optimismen tilltar ytterligare den här månaden och nu tror nästan hälften av svenskarna på stigande bostadspriser under 2024. I takt med att Riksbankens signaler om räntesänkningar blir allt tydligare väntas också optimismen att fortsätta stärkas. Däremot kan det dröja en bit in på hösten innan det omvandlas till en mer bestående positiv boprisutveckling.”

”Hushållen vågar inte fullt ut ställa in sig på att det blir räntesänkningarnas år och väntar sig snarare en mer försiktig räntenedgång av Riksbanken. Även om en stor andel av hushållen har rörligt på sina bolåneräntor tenderar penningpolitiken få fullt genomslag först efter 12 – 18 månader. Det kan därför vara en sund inställning av hushållen att inte räkna hem räntesänkningar allt för fort.

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 januari till 2 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn