Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, april 2022

Hushållens boprisförväntningar vänder upp

Boprisindikator ökar med 10 enheter i april, från 29 till 39. På regional nivå ligger indikatorn mellan 34 och 44. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger nu på 1,13 procent, en ökning med 0,16 procentenheter och den högsta nivån på nästan 10 år. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger nu på 10 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2022.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 39, vilket är en ökning med 10 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 52 procent, vilket är en ökning med 5 enheter från förra månaden. Andelen som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 5 procentenheter till 13 procent. Andelen hushåll som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter till 28 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 1,13 procent, vilket är en ökning med 0,16 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 7 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 1 enhet till 15 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 1 enhet från 35 till 36 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent.  

I april stiger indikatorn i samtliga regioner. I Norrland ökar den mest, en ökning med 17 enheter till 44. I Skåne stiger den med 14 enheter till 38 och i Östra Götaland med 13 enheter till 38. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn från 27 till 36, i Stockholm från 29 till 34 och i Västra Götaland från 36 till 41.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Det är fortfarande tidigt på året men bostadsmarknaden ser hittills ut att stå pall för ett allt mer osäkert ekonomiskt läge. Trots ett markant högre inflationsklimat och stigande boräntor har bostadspriserna ökat under det första kvartalet och enligt hushållen kommer utvecklingen att hålla i sig det kommande året.”

”Den höga inflationen har fått fart i den allmänna räntedebatten. Den här månaden når hushållens förväntningar på reporäntan sin högsta nivå på nästan 10 år. Oavsett hur Riksbanken väljer att agera vid nästa räntemöte står det klart att hushållen ställt in sig på ett betydligt högre ränteklimat än vad vi varit vana vid det senaste decenniet.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 mars till 5 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn