Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, april 2021

Bostadspriserna fortsätter uppåt

Demoskops och SEB:s Boprisindikator ökar med ytterligare 2 enheter i april, från 61 till 63. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 58 och 71 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar ytterligare och ligger i april på 0,53 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker kraftigt och ligger på 3 procent, åtta enheter lägre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för april 2021. 
Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Skillnaden mellan de som tror att bostadspriserna kommer att öka det närmaste året jämfört med de som tror de kommer att minska.
Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor (i de fall man har några) inom kort eller inte.
Demoskops och SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 63, vilket är en uppgång med 2 enheter från förra månaden.
Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 procentenheter från förra månaden till 69 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 6 procent, en ökning med 1 enhet sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 18 procent, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 63, vilket är en uppgång med 2 enheter från förra månaden.
I april ökar indikatorn i alla regioner utom i Skåne och Västra Götaland. I Norrland ökar Boprisindikatorn med 1 enhet från 70 till 71 och i Östra Götaland ökar den med 6 enheter till 66. I Svealand utom Stockholm ökar den med hela 9 enheter till 69 och i Stockholm med 1 enhet till 58. Det är endast i Skåne och i Västra Götaland som indikatorn minskar. I Skåne med 9 enheter till 58 och i Västra Götaland med 3 enheter till 60.
SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger följande i ett pressmeddelande om den senaste mätningen:

Svenskarna blir allt säkrare på att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt het. Statistiken pekar på stor efterfrågan, litet utbud, snabbt stigande priser och allt kortare försäljningsprocesser. Boprisindikatorn utgör nu i sig också ett stöd för fortsatta uppgångar, åtminstone till dess att befolkningen är vaccinerad och hushållen återupptar intressen som ligger vid sidan av bostadsletande och flyttar.
Hushållens syn på reporäntan om ett år fortsätter att ligga klart högre än både Riksbankens och analytikernas prognoser. Den här månaden stiger den ytterligare, möjligen som en konsekvens av den mediala diskussionen om inflationens återkomst och potentiellt stigande räntor. Det kan dock noteras att hushållens tro på stigande reporänta inte verkar påverka deras vilja att göra bostadsaffärer eller ta nya lån.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 mars till 6 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn