Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet

Boprisindikatorn 20 år

I samarbete med SEB har Demoskop varje månad sedan april 2003 genomfört undersökningen Boprisindikatorn. Det uppmärksammar SEB genom att publicera en jubileumsskrift kring undersökningen och dess resultat.

Boprisindikatorns syfte är att kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också månatligen vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Utöver dessa frågor har vi på årlig basis under årens lopp ställt ett stort antal andra frågor kopplat till bostadsmarknaden och boendet. Det har genererat unika tidsserier om bland annat hushållens ränteprognoser, belåningsgrader och räntekänslighet. Vi kan till exempel också påvisa att en hög, men minskande, andel av svenska hushåll vill bo i villa eller radhus, samt att ungefär 70 procent av svenskarna bor i den boendeform de allra helst vill bo i. Därtill har vi undersökt hur man ser på bostadsmarknaden ur ett generationsperspektiv och resultatet är nedslående. Nästan hälften upplever att de har tuffare förutsättningar på bostadsmarknaden än sina föräldrar. Ju yngre åldersgrupp, desto högre är andelen som känner sig förfördelade. Dessutom tror mer än hälften att kommande generationer kommer att få det tuffare än vad de själva har det.

Varje mätomgång baserar sig på 1000 intervjuer med den vuxna allmänheten. Så sedan starten har vi hunnit genomföra ca 240 000 intervjuer inom ramen för Boprisindikatorn!

Delar av resultaten har vår kund SEB sammanställt i rapporten ”Boprisindikatorn 20 – En betraktelse från två händelserika decennier”. Här finns mycket spännande läsning om hur ekonomin i allmänhet och boendeekonomin i synnerhet har utvecklats sedan 2003.

Ladda ner rapporten nedan


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn