Kontakta oss
Fördjupningar Kommunikation

Att prata inför publik

En stor del av mitt yrke som konsult innebär att prata inför publik. Jag har sett presentatörer som varit fantastiskt bra genom åren. Den där känslan när publiken följer varje ord och steg de tar på ett helt självklart sätt. Utan att säga att jag är en av dem så jag gillar att stå där framme. Kanske kommer mitt gillande från en bakgrund som musiker där man definitivt får en vana av att stå på en scen och inför en publik. Oavsett tidigare vana kan alla bli bättre talare och kanske framförallt, alla kan lära sig att i större utsträckning tycka om att stå där framme. Nedan delar jag med mig av några tankar och tips.
Jag jobbar med marknadsanalys och en mycket viktig och stor del av det jobbet är att presentera och förklara olika resultat för människor.
Jag gillar den delen av mitt jobb. Att stå framför en grupp, ofta en insatt samling människor, med uppgiften att få dem engagerade i det jag vill berätta så att de efteråt kan känna att de tagit till sig något relevant, är för mig en av kickarna med det jobb jag har.
Det innebär inte att jag tycker att det är helt avslappnat att stå där. Beroende på förutsättningarna kan det ibland kännas ganska tufft att stå i strålkastarljuset. Du kan presentera negativa resultat eller resultat som helt enkelt inte stämmer överens med den världsbild som publiken har och graden av ifrågasättande kan då bli hög.
Med ålder kommer dock erfarenhet och med erfarenhet kommer en viss förmåga att snabbt ”känna in” de personer som finns i rummet. Vet jag vilka roller personerna i rummet har så har jag en ganska god idé om vad deras fokusområden, förhoppningar och orosmoment består av. Om jag får rätt i det så kan jag också med en viss pricksäkerhet förutse hur deras frågor/kommentarer kommer att se ut. Det funkar naturligtvis inte alltid på detta sätt och det har varit gånger då jag insett att mina förutfattade föreställningar har varit helt fel, men oftast funkar det förvånansvärt bra.
[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#152f3f” txt_color=”#ffffff”]”Jag måste få de människor jag pratar inför att själva prata. För om man pratar känner man sig delaktig och känner man sig delaktig blir man engagerad. Sen är inte steget långt till att man faktiskt lämnar presentationen med en känsla av att ’det här var bra, jag har förstått det och kommer att använda det'”. [/mks_pullquote]
Men det är en intressant psykologi i ett sånt möte! Hur personer agerar beror på intresse, kunskap, personlighet och roll i företaget. Jag har genom åren varit med om presentationer som kan definieras som kreativa diskussionsfester och andra möten där man verkligen har kunnat höra en knappnål falla när jag inte pratade. Häri ligger, tycker jag, en av mina viktigaste uppgifter som moderator i en presentation.
Jag måste få de människor jag pratar inför att själva prata. För om man pratar känner man sig delaktig och känner man sig delaktig blir man engagerad. Sen är inte steget långt till att man faktiskt lämnar presentationen med en känsla av att ”det här var bra, jag har förstått det och kommer att använda det”.
Jag har sett presentatörer som varit fantastiskt bra! Den där känslan när publiken följer varje ord och steg de tar på ett helt självklart sätt. Vid dessa tillfällen kan man ofta se att presentatören gillar att stå där. Vi är alla olika och självklart har vi olika känslor inför att prata inför andra men jag tror att det är viktigt att man försöker fokusera på det positiva i presentationstillfället. Nu står jag här framme och har faktiskt en möjlighet att påverka dem i rummet!
Men det är inte hela sanningen. Som presentatör tror jag att man måste gilla diskussionen, förstå publiken och man måste förstå det man pratar om. För om jag inte är helt övertygad om att det är en sanning jag för fram kommer det bli svårt att övertyga någon annan.
Så för att sammanfatta mina tankar om hur man kan förbättra sina presentationer eller helt enkelt hur man kan göra för att känna sig lite mer tillfreds som talare kommer här tre ”bullet points”:

  1. Förbered dig! Du måste kunna och förstå det du ska prata om. Försök också att sätta dig in i publiken. Vad är det för människor, vilka är deras roller och vad tror du är deras intressen i det du ska prata om?
  2. När du pratar, få publiken att prata och därmed engagera sig mer. Bjud in till frågor och kommentarer. Se alltid till att inte lämna en fråga från publiken hängande i luften (mycket viktigt)
  3. Minimera PPT-bilderna och prata istället. En inte helt självklar slutsats i min bransch men inte desto mindre viktig. Det är alltid mer intressant att få nånting beskrivet för sig än att få det uppvisat för sig i ett diagram.

Kan du sen hantera en krånglande projektor utan att tappa den röda tråden är du på god väg att bli en fullfjädrad talare.


Ytterligare inom: Fördjupningar

Visa alla inom: Fördjupningar