Väljarbarometern för november


8 november, 2013

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för november fortsätter avståndet mellan blocken att öka och stödet för Sverigedemokraterna är det högsta hittills i Demoskops mätningar.

Både den rödgröna oppositionen (49,3 procent, –0,6) och Alliansen (37,8 procent, –1,2) backar. Alliansen tappar dock mest, vilket innebär att avståndet mellan blocken fortsätter att öka sedan oktobermätningen och nu är 11,5 procentenheter. Även andelen osäkra ligger på en fortsatt hög nivå, 19 procent. Det är en ökning på 1,9 procentenheter sedan oktober, och nivån pekar på att läget kan förändras när den här gruppen väl bestämmer sig närmare valdagen.

Medan de båda blocken backar, ökar Sverigedemokraterna med 2 procentenheter till 11,9 procent. Detta är partiets högsta resultat hittills i Demoskops mätningar, och bekräftar en uppåtgående trend det senaste året. Partiets tillflöde ser ut att främst ha kommit från Moderaterna och Socialdemokraterna. I tre av Demoskops fyra senaste mätningar har Sverigedemokraterna legat över 10 procent. Partiets uppgång sammanfaller med att ökningen av antalet asylsökande har uppmärksammats medialt under oktober, vilket kan ha gynnat partiet.

Även för Miljöpartiet kan man notera en ökning, i det fallet med 1,7 procentenheter till 11,8 procent. Det är partiets högsta nivå sedan januari 2012. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ser i dag ut att vara tämligen jämnstarka i opinionen. Positionen som Sveriges tredje största parti tillfaller Sverigedemokraterna i novembermätningen, men har växlat mellan partierna flera gånger under året.

De båda största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, går däremot båda bakåt. Socialdemokraterna tappar 2,1 procentenheter och får 31,1 procent. I novembermätningen når partiet sin lägsta nivå sedan mars 2012, när Stefan Löfven nyss hade tillträtt som partiledare och partiets kraftiga återhämtning påbörjades. Kommande mätningar kan indikera om detta är en ny trend eller bara en tillfällig nedgång.

Moderaternas uppgång i oktobermätningen tappas till större delen i novembermätningen. Partiet hade en arbetsstämma under oktober som var medialt välbevakad. Något avtryck från denna uppmärksamhet syns däremot inte i opinionen, vilket inte heller var att förvänta. Med en nedgång på 1 procentenhet får partiet nu 25,6 procent i novembermätningen, vilket i stort sett ligger i nivå med resultaten i tidigare mätningar under hösten. Sett över det senaste halvåret tyder mätningarna på att partiet har tappat stöd bland pensionärer.

För de båda mindre allianspartierna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, ser opinionsläget ut att vara fortsatt besvärligt. Centerpartiet går på nytt ned under 4-procentsgränsen och backar med 1,2 procentenheter till 3 procent. Kristdemokraterna bryter oktobers nedgång med en uppgång till 3,9 procent, men ligger fortfarande under 4 procent – en gräns som partiet inte har passerat i Demoskops mätningar sedan februari.

Folkpartiet (5,3 procent, +0,1) och Vänsterpartiet (6,4 procent, –0,2) ligger kvar på i stort sett samma nivå som förra månaden.

 

Läs hela undersökningen här.

 

Peter Santesson, Chef för opinionsanalys Demoskop

Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 29 oktober – 6 november 2013.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd