Väljarbarometern för juli


3 juli, 2013

Demoskops/Expressens väljarbarometer för juli visar att det går fortsatt mycket tungt för Alliansen. De rödgröna partierna får åter egen majoritet (50,4%), medan Alliansen (37,1%) får det lägsta stödet på drygt 20 år i Demoskops mätningar. (Under fjärde kvartalet 1992 var nivån 36,1%). Nu skiljer alltså 13,3 procentenheter mellan de två huvudsakliga regeringsunderlagen. De rödgrönas majoritet är alltjämt bräcklig och det är primärt Sverigedemokraterna (11,6%) som går framåt. Scenariot med SD i en, åtminstone teoretisk, vågmästarroll ser alltmer troligt ut. Fredrik Reinfeldts besked kring ett sådant utfall är dock att man inte tillsammans med SD kommer fälla regeringen.

Mycket hinner hända innan valet, men det är helt uppenbart att det allmänna väljarsentimentet nu är mycket negativt för Alliansen. Det handlar mindre om politiska utspel än ett växande stöd för uppfattningen att Sverige utvecklas i fel riktning. Arbetslösheten dröjer sig kvar på en hög nivå, den ekonomiska oron ökar liksom kritiken i välfärdsfrågorna. Mot den bakgrunden är det naturligt att den sittande regeringen hålls som ansvariga för tillståndet.

Tidigare är det de mindre Allianspartierna som fått betala priset, men nu börjar det vikande stödet allt tydligare påverka även Moderaterna (25,3%) som tappar 1,3 procentenheter. Man når nu sin lägsta nivå sedan november 2009.

För de övriga Allianspartierna är förändringarna ytterst små och man förefaller nu vara nere på sin absoluta kärna, Folkpartiet får stöd av 5,5% och tappar -0,1 procentenheter. För Kristdemokraterna är nivån 3,0% (-0,1) och för Centerpartiet 3,2% (-0,2).

För Socialdemokraterna (33,7%) är läget i det närmaste oförändrat, medan Vänsterpartiet (7,8%) ökar med 1,4 procentenheter och Miljöpartiet (8,9%) tappar 2,0 procentenheter. Att MP tappar handlar sannolikt om att deras frågor nu kommer mer i bakvatten i relation till exempelvis jobb och välfärd.

Det mest uppseendeväckande resultatet är att Sverigedemokraterna nu stöds av 11,6%, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter sedan juni. Stödet för SD är nu större än någonsin, vilket förstärker bilden av ett omfattande missnöje bland väljarna. Att man då inte i större utsträckning vänder sig till det traditionella och beprövade alternativet Socialdemokraterna är uppseendeväckande. Bilden av missnöje blir än tydligare när vi konstaterar att de två ytterlighetspartierna V och SD tillsammans nu stöds av 19, 4%, alltså en av fem väljare.

Det är alltså inte endast Alliansen som utmanas, utan väl så mycket blockpolitiken och Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är många som har skäl att tänka över sina positioner inför valåret.

Alliansen har mycket svårt att övertyga kvinnorna, där man nu har stöd av 35% mot 56% för de rödgröna, men man har nu även tappat övertaget bland manliga väljare (39% mot 45%) och i storstad (44% mot 47%). Det antyder att problemen sträcker sig över såväl jobbfrågan som välfärd och utbildning.

Läs hela undersökningen här.

Anders Lindholm, VD Demoskop

Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 29 juni – 3 juli 2013.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd.