Svenskarnas ekonomi påverkas mer än danskarnas av Corona