Svenskarna luttrade, men lyhörda för uppmaningarna