Demoskop is one of the sharpest and most modern company in analysis in Sweden.

Demoskop is one of the sharpest and most modern company in analysis in Sweden.

 

Our areas of expertise


Brand &
Communication

Society &
Opinion

Business
development

Opinion polls


News

May 25, 2020

Något sjunkande beredskap

Under veckan uppnåddes det hittills högra balansmåttet (+51) på frågan: Hur tror du att den sammantagna situationen kring Corona i Sverige kommer att vara om en […]
May 18, 2020

Optimismen viker på nytt

Under den senaste veckan tangerades det hittills högsta balansmåttet (+37) när det gäller förväntningar på krisens fortsatta utveckling. Därefter rapporterades bland annat om att immuniteten i […]
May 14, 2020

De nya vanorna – det gör svenskarna under krisen

Två av tre tillbringar mer tid framför teven under coronakrisen. Men mer än en av tio har skaffat sig en ny hobby, och sällskapsspelandet har ökat, […]

Coronatracking med ekonomisk inriktning

I kölvattnet av Coronaepidemin finns en påtaglig ekonomisk oro. Såväl privatekonomin som företags hela verksamhet står inför utmaningar. Människor har snabbt förändrat sina vanor när det gäller exempelvis konsumtion, transporter och socialt liv. Man arbetar också hemma i växande omfattning.


About us

Demoskop is working with the best of clients


Our clients has complex challenges in a rapidly changing world. We help them create insights from complex data. The expectations are high and we do all we can to meet and exceed them. A warm welcome to you too!


About us

Our clients

What our clients say

  • Kristina Ossmark, Martin & servera
    Demoskop is a valuable partner to us and we have done customer surveys together for many years. Professional and quick service and high quality in the analysis makes us continue together year after year
    Kristina Ossmark, Martin & servera