Demoskop is one of the sharpest and most modern company in analysis in Sweden.

Demoskop is one of the sharpest and most modern company in analysis in Sweden.

 

Our areas of expertise


Brand &
Communication

Society &
Opinion

Business
development

Opinion polls


News

June 26, 2020

Utomhusmediet fungerar väl under coronapandemin!

Demoskop mäter löpande de utomhuskampanjer som Clear Channel genomför. Under våren har det varit fokus på att följa utvecklingen och analysera effekterna av coronapandemin. – Det […]
June 22, 2020

Svenskarna luttrade, men lyhörda för uppmaningarna

Den senaste veckar gav ett nytt bakslag i coronasentimentet. I början av veckan låg balansmåttet på 29, för att sedan sjunka så lågt som 3. Det […]
June 17, 2020

Stark sammanhållning under coronakrisen

Upplevelsen av ökad sammanhållning har fungerat som en sköld för regeringens opinionssiffror under krisen. Fortfarande är känslan av sammanhållning i samhället betydligt starkare än normalt, men […]

Coronatracking med ekonomisk inriktning

I kölvattnet av Coronaepidemin finns en påtaglig ekonomisk oro. Såväl privatekonomin som företags hela verksamhet står inför utmaningar. Människor har snabbt förändrat sina vanor när det gäller exempelvis konsumtion, transporter och socialt liv. Man arbetar också hemma i växande omfattning.


About us

Demoskop is working with the best of clients


Our clients has complex challenges in a rapidly changing world. We help them create insights from complex data. The expectations are high and we do all we can to meet and exceed them. A warm welcome to you too!


About us

Our clients

What our clients say

  • Kristina Ossmark, Martin & servera
    Demoskop is a valuable partner to us and we have done customer surveys together for many years. Professional and quick service and high quality in the analysis makes us continue together year after year
    Kristina Ossmark, Martin & servera